Nyhetsticker

Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2015

Økt lastebiltransport fra Baltikum og Polen

Norske og utenlandske lastebiler fraktet 3,2 millioner tonn gods over den norske grensen i 1. kvartal 2015. Det er 0,3 prosent mer enn samme kvartal året før. Lastebiler som er registrert i baltiske land og Polen hadde størst relativ økning i transportmengden.

SSB_070515

I årets første tre måneder fraktet baltiske- og polskregistrerte lastebiler til sammen 12,7 prosent mer gods enn i samme periode i 2014. Disse bilenes andel av den totale transporten til og fra Norge økte jevnt og utgjorde 15,7 prosent i 1. kvartal i år.

Norske lastebiler transporterte 1,1 millioner tonn gods i 1. kvartal i år. Dette utgjorde 33,6 prosent av grensetransporten, som er 3,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. De svenske lastebilenes andel var på 29,7 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng fra samme kvartal året før.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*