Nyhetsticker

Itella overdrar deler av virksomheten til Partner Solution

Langhus, den 1. desember 2014

Itella_100

Partner Solution AS vil være en av Itella Logistics AS’ nærmeste samarbeidspartner når de 1. januar 2015 overtar Itellas regionskontorer samt avdelingen for Air & Sea og alle ansatte i disse avdelingene. Avtalen er et ledd i Itella’s strategi om å bli eksperter på Road transport med hovedfokus på egne hjemmemarkeder, Norden og Baltikum, samt Road transport Europa.

Det er de tilsammen 16 medarbeiderne fra de overførte avdelingene som danner basen i Partner Solution. I tillegg er det investert i ytterligere ekspertise for å sikre trygg drift i selskapet. Samarbeidet mellom Itella Logistics og Partner Solution vil styrke begge selskapene og utfylle hverandre ved å være eksperter i egne områder.

”Avtalen om overføring av regionskontorene og avdelingen for Air & Sea til ny eier er inngått for å sikre både de ansatte og våre kunder. De lokale avdelingene og Air & Sea produktene er enklere og mer fleksible å administrere i en mindre organisasjon. Våre kunder får den samme gode servicen som før og vil stort sett ikke merke skiftet. Alle kundeavtaler og priser vil være uendret og kontaktpersonene blir de samme.” Sier Tomas Olsson, Head of Itella Logistics Scandinavia and Baltics.

 

www.itella.no/logistics/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*