Nyhetsticker

Posten vil bygge ny terminal for virksomheter i Stavanger

Regiondirektør Tor Olve Hagen (til venstre) og distriktssjef Anders Svensson gleder seg til å komme i gang med byggingen av nytt logistikksenter for Posten Norge i Stavanger-området

Posten Norge vil bygge et nytt logistikksenter i Sandes. Når det står ferdig i 2017 vil det omfatte virksomheter innen pakker, gods, termo og Offshore & Energy.

Posten vil investere om lag 650 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som vil være arbeidsplass for nærmere 330 medarbeidere.

Postens brevsenter vil fortsatt bli værende på Forus i Stavanger. Det kan imidlertid bli aktuelt å flytte også brevvirksomheten til det nye logistikksenteret ved et senere tidspunkt.

Bedre tilbud til kundene
– Når vi får et nytt logistikksenter sør for Stavanger, kan vi gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i området. Vi vil oppnå stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og miljøbelastningen blir mindre, sier regiondirektør Tor Olve Hagen i Posten Norge.

Beregninger viser at samlokaliseringen vil føre til nesten 600 000 færre kjørte kilometer med bil i året for Postens og Brings virksomhet i Stavanger-området.

Vurderer tomtealternativer
Posten Norge arbeider nå med å kjøpe egnet tomt til og logistikksenteret Kjøp av tomt er planlagt i løpet av våren 2015.

Samtidig vil Postens terminal på Forus bli lagt ut for salg med en avtale om tilbakeleie. Når det nye logistikksenteret står ferdig vil Posten flytte distribusjonsvirksomheten som i dag er i Koppholen til arealer som blir ledige når pakkevirksomheten flyttes fra Forus.

Det nye post- og logistikksenteret vil bli på vel 16 000 kvadratmeter med mulighet for utvidelse med 5.000 kvadratmeter Den vil fra 2017 inneholde:

  • Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
  • Termovirksomhet
  • Oil & Energy-virksomhet
  • Lagervirksomhet

Leave a comment

Your email address will not be published.


*