Nyhetsticker

Enklere med digitale avtaler

Avdelingsdirektør Torgeir Strypet hos Difi (t.v.) signerer avtalen hos Thomas Mathisen i Posten Norge. Med penn...

Posten Norge etablerer en signaturtjeneste som gjør det enklere å inngå bindende avtaler digitalt. Tjenesten er valgt av hele offentlig sektor, men kan brukes for alle kontrakter og avtaler man trenger å få signert.

Det er fortsatt mange områder hvor vi i dag må benytte papir og penn for å inngå avtaler som privatpersoner. Det er derfor behov for en enkel løsning, som kan brukes på alt fra kontrakter ved salg av bil, til utleiekontrakter, låneavtaler og bekreftelse på valg av skoleplass. Tjenesten som Posten tilbyr vil kunne integreres med den digitale postkassen, Digipost, slik at man enkelt og sikkert kan oppbevare en egen kopi av den signerte avtalen digitalt.

Løsning for hele Norge

– Det finnes flere løsninger for digitale signaturer, men de fleste av disse er nisjeløsninger for ulike bransjer. I Posten har vi tydelig sett behovet for en nasjonal løsning for digital avtaleinngåelse, sier Thomas Mathisen, direktør for Digipost i Posten.

Posten Norge har allerede fått første kunde på løsningen gjennom å vinne kontrakten for levering av en signeringstjeneste for hele offentlig sektor som ble utlyst av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kontrakten omfatter en selvstendig signeringsportal og en løsning for å integrere digital signering i en hvilken som helst eksisterende nettside. Løsningen er imidlertid ikke forbeholdt offentlig sektor og vil benyttes også av private virksomheter.

Klar for privat sektor

– Vi er veldig glade for tilliten fra Difi og at de har valgt vår løsning for offentlig sektor. Potensialet er imidlertid like stort i privat sektor, og vi har allerede startet prosessen med de første kundene som ønsker å få en standardisert løsning for digital signering inn i sine forretningsprosesser, sier Mathisen.

Posten benytter Signicat som underleverandør av identitets- og signeringstjenester. Signicat har spesialisert seg på digital identifikasjon og signering og har flere store referanser, blant annet hos Lånekassen og Statens Pensjonskasse. Den offentlige avtalen vil legge til rette for at digital signering kan benyttes på langt flere områder.

Store gevinster

– Dette handler egentlig om digital etterrettelighet og effektivisering av brukerdialogen. Det er en utfordring at for eksempel vedtak fra en kommune til en innbygger som nå sendes digitalt ikke har en verifisert signatur fra avsender, og at mangel på digitale alternativ for signering medfører mer papir og manuelt arbeid. Dette er jo noe som burde gjøres bedre når prosessene blir digitale, og ikke dårligere. Bare se hvilke effektiviseringsgevinster bankene har oppnådd ved etablering av avtaleinngåelse med digital signatur, poengterer Arne Vidar Haug, leder for forretningsutvikling hos Signicat.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*