Nyhetsticker

-Undervurderer luftfartens verdiskapning

-Europeiske myndigheter må i større grad må anerkjenne luftfarten som en verdiskapende virksomhet for hele samfunnet, sa visepresident i IATA, Paul Steele, under årets Avinor-konferanse.

Foto: Erik Thallaug.

-I min kontakt med myndigheter over hele verden, er det merkbar forskjell mellom Europa og framvoksende økonomier i Asia og Sør-Amerika, la Steele til.

Han viste til at luftfarten bidrar til en verdiskapning i størrelsesorden 3,4 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt, og står for 58 prosent av den internasjonale turisttrafikken.

-Og mine tall viser at luftfarten bidrar til rundt 100 000 arbeidsplasser i Norge og 60 millioner verden over, sa Steele.

Han ba derfor myndighetene være varsomme med å bruke flyselskapene som en melkeku.

-Særlig når man ser de knappe marginene bransjen opererer med. Sannheten er jo at svært få flyselskap leverer et utbytte til aksjonærene sine, understreket Steele.

Bærekraftig vekst
IATA, som organiserer de fleste flyselskapene i verden, regner med en trafikkvekst på rundt 100 prosent fram mot 2032. I dag er det noe over 3 milliarder flyreisende i året mot forventet 6 – 7 milliarder i 2032.

-Lenge slo bransjen seg til ro med at luftfartens andel på 2 prosent av de globale klimagassutslippene ikke medførte behov for å gjennomføre effektive klimatiltak. Det var en uklok vurdering, sa den tidligere toppsjefen for World Wide Fund for Nature (WWF).

Men i takt med den økte bekymringen rundt klimaendringene har luftfarten satt seg ambisiøse klimamål.

-I 2050 skal vi, tross trafikkvekst, ha redusert klimagassutslippene fra luftfarten med 50 prosent sammenlignet med 2005-nivået. Både nye flytyper og mer moderne infrastruktur vil gi store gevinster, sa Steele, som pekte på at dagens fly bruker 70 prosent mindre drivstoff enn jetflyene på 60-tallet.

I en paneldebatt senere la han til at biodrivstoff kan komme til å redusere utslippene med 80 prosent, og roste Avinors og norsk luftfarts biodrivstoffinitiativ.

-Det er i det hele tatt bransjen selv som tar de tunge løftene, sa han.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*