Nyhetsticker

FREJA trosser markedsvilkårene og sikrer rekordstort halvårsresultat for 2015

 

freja

Transport – og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics A/S melder om ny inntjeningsrekord i 1. halvår, hvor EBIT-resultatet mer en fordobles fra DKK 13 millioner i 2014 til DKK 26,4 millioner i 2015. Suksessen skyldes en imponerende vekst i sendingsantallet på 28 % som har funnet sted uten at det har vært nødvendig å investere i ytterligere ressurser. Virksomheten høster nå fruktene av de seneste års investeringer i moderne IT utstyr. Det er ikke bare i Danmark men også i de øvrige nordiske landene at forretningen går bra.

FREJA konsernet fordoblet EBIT i 1. halvår 2015 i forhold til året før

FREJA Transport & Logistics A/S rapporterer en vekst i omsetningen på 10 % til i alt DKK 1,218 milliarder for 1 halvår 2015. Bruttofortjenesten vokser fra DKK 128 millioner til DKK 151 millioner, mens EBIT fordobles fra 13 millioner til DKK 26,4 millioner.

Den markante fremgangen skyldes især en meget flott utvikling i datterselskapene i Norge og Sverige. Men også Finland utvikler seg positivt tross vanskelige markedsforhold. Alle fire datterselskaper i konsernet bidrar nå med positive tall på alle nivåer.

28 % økning i antallet sendinger

En øket fokus på utvikling av både det europeiske stykkgodsnettverket og IT-verktøy har skapt basis for en meget flott vekst i antall sendinger fra ca. 565 000 til ca. 721 00 svarende til en ca. 28 % i første halvår 2015.

Nettopp oppgradering av FREJAS prosesser og bruk av moderne IT-verktøy har først til at vi har vært i stand til å kunne absorbere denne veksten uten nevneverdige tilføringer av ytterligere ressurser. Dette har skapt grunnlaget for den imponerende resultatmessige fremgangen.

For 2015 forventer FREJA at veksten faller noe i 2 halvår. Dessuten regner vi med å starte nye forretningsområder, noe som vil påvirke resultatet for 2.halvår. Det forventes en omsetning for hele året 2015 på DKK 2,4 milliarder og et EBIT-resultat på DKK 45 millioner.

www.freja.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*