Nyhetsticker

Norsea vil starte base-til-base-transport

NorSea Group AS, på Sola utenfor Stavanger, og CCB, på Ågotnes utenfor Bergen, har planer om å etablere en transportrute til sjøs, en rute som kan fjerne hele 40 prosent av tungtrafikken på E39 mellom Bergen og Stavanger. Slike tiltak applauderer vi!
Det går daglig så mye som 140 trailere mellom Bergen og Stavanger – hver vei. Trailerne kjører tett innpå hele 221 barnehager og skoler, viser en undersøkelse.

I en artikkel i Vestnytt publisert de siste dagene, forteller konsulent Kristian Evjen i Viendo AS, at 60 av trailerne lett kan fjernes fra vei og sendes sjøveien mellom oljebasene på Vestlandet. RoRo-skipene som er tenkt brukt, har en kapasitet på 90 trailere samt containere på dekk. Men – for å få opp farten til ønsket hastighet, har initiativtakerne satt 60 trailere pluss containere på dekk, som et maksimum pr. skip.

Evjen har nå fått en il-ordre fra NorSea Group og CCB, om å presentere en forretningsplan og et ruteopplegg i starten av februar.

Fikk kontrakt som muliggjør

– Vi har hatt et sterkt ønske i 15 år om få dette til, sier administrerende direktør Kurt Andreassen i CCB. Da NorSea Group nylig fikk tildelt en omfattende og langsiktig basekontrakt for å støtte Statoils aktivitet på sokkelen, ble brått den sjøveis transportruten igjen svært aktuell. Og partene i prosjektet ser ut til å ha valgt å ikke spille bort tiden, men går i gang øyeblikkelig.

Kontrakten med Statoil trer i kraft 1. juli i år.

Vestnytt forteller at tidligere har prosjektet alltid stoppet opp grunnet risiko og manglende vilje fra vareeierne til å forplikte seg til å sende volumer sjøveien. Nå ser det ut til at NorSea Group, som eier 50 prosent av CCB, er villige til å ta risikoen sammen med CCB. Det som er avgjørende nå, er at Statoil er villige til å forplikte seg til å sende volum sjøveien. Men det dreier seg ikke om store volum.

– Dette er gjennomførbart, er konklusjonen i vest.

Konsulent Evjen påpeker overfor media at de aldri har vært så nær en realisering av base-til-base-prosjektet enn det de er nå.

Ruller inn, ruller av

I startet er ønsket å sette inn to RoRo-skip, ett hver vei. Hver ukedag klokken 20 skal skip nummer en gå fra kai i Risavika og nordover til Ågotnes og Mongstad. Skip nummer to går tidligere på dagen fra Mongstad til CCB, og klokken 20 skal skipet legge fra kai på CCB for å gå sørover til Risavika. Begge skip forhåpentligvis fylt opp med containere og trailere.

Lenger nordover

Vi har tidligere omtalt at base-til-base-prosjektet også ønsket å gå lenger nordover. Dét blir det. I helgene fortsetter ferden helt opp til oljebasen utenfor Florø.

Også forbruksvarer

Foruten å frakte utstyr relatert til oljevirksomheten på basene, skal de to RoRo-skipene også ta med seg andre forbruksvarer som pr. dags dato fraktes med trailere på vestlandsveier. Dermed blir veiene tryggere med færre ulykker, veislitasjen vil bli mindre og miljøet renere.

Flere vareeiere er positive. Døgnprisen for skipene er på 250.000 kroner, og for å dekke kostnadene må hvert skip ha minst 35 trailere med pr. tur.

Smart logistikk

– Ruten er lagt opp slik at ferskvarer som skal gjennom Bergen sentrum, kjører over Sotrabrua før morgenrushet starter. På samme måte er avgangen frå Ågotnes lagt til kvelden slik at vi ikke belaster ettermiddagsrushet på brua, sier Evjen til Vestnytt.

Tove Irén Becker

www.shortsea.tv

Leave a comment

Your email address will not be published.


*