Nyhetsticker

Norsk dugnad for miljøvennlig kystfart

Foto: NOR LINES

Næringsminister Monica Mæland og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde har i dag signert en samarbeidserklæring sammen med sentrale aktører i kystfartsnæringen. Erklæringen tar sikte på at Norge skal ha verdens mest miljøvennlige flåte av kystgående fartøy.

En detaljert porgramplan skal etableres, og Nor Lines er en av 18 selskaper og organisasjoner som har signert erklæringen sammen med både Nærings- og Fiskeridepartementet og Klima- og Miljødepartementet.

LNG- og batteridrift vil i fremtiden utgjøre en betydelig del av det drivstoffet verdensflåten benytter, og Norge har allerede en ledende posisjon på dette området.

Grønt Kystfartsprogram, som er en felles satsing mellom industrien og myndighetene for å sørge for at vi kan etablere verdens mest miljøvennlige og effektive kystfart. DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) står bak initiativet.

Grønt Fokus vil kunne bidra til å gjennomføre regjeringens nye maritime strategi.

Du kan lese mer om miljødugnaden her

Leave a comment

Your email address will not be published.


*