Nyhetsticker

Finansministeren innviet tollskanner på Ørje

Finansminister Siv Jensen innviet tirsdag formiddag Toll- og avgiftsetatens nye skanner på Ørje i Østfold.

Foto: Tollvesenet

– Jeg er opptatt av et Norge har en sterk grensekontroll. Toll- og avgiftsetatens skannere er et viktig og godt hjelpemiddel i grensekontrollen og samfunnsbeskyttelsen, sa finansministeren.

Ørje tollsted fikk sin første skanner i 2004 og det er den skanneren som nå blir erstattet.

Ørje er en svært betydningsfull grenseovergang og er den viktigste innfallsporten til Norge og Oslo fra Stockholm. Ørje er den nest største landevegsovergangen til Norge målt i antall tyngre kjøretøy og den tredje største i antall personbiler. På ett døgn passerer 3 000 kjøretøy via E-18 over Ørje. På ett år kommer 1,1 millioner kjøretøy over denne grenseovergangen og 132 000 av disse er tyngre kjøretøy som bringer med seg last. Dette er store tall og illustrerer også det store omfanget av reisende og gods som Toll- og avgiftsetaten skal kontrollere.

– Signalene fra etaten forteller oss at hverdagen i grensekontrollen er i rask endring og at etatens oppgaver i grensekontrollen blir stadig mer komplisert. Det er helt avgjørende at vi har en sterk grensekontroll. Det er en av de sterkeste drivkreftene i reformen jeg har satt i gang i skatte- og avgiftsforvaltningen. Toll- og avgiftsetaten skal rendyrkes som grenseetat, sa Siv Jensen.

– Bruk av moderne hjelpemidler som skannere er en av nøklene til at Toll- og avgiftsetaten kan utføre en effektiv og grundig grensekontroll, uten at det oppleves som en tung byrde for næringslivet. Forenklinger for næringslivet er viktig for denne regjeringen. Fortsatt effektiv vareførsel på tross av styrket kontroll, er et klart mål, poengterte finansminister Siv Jensen.

Gode resultater

– Toll- og avgiftsetaten har gode erfaringer med skannerne siden den første anskaffelsen i 2004 og jeg ønsker Tollregion Øst-Norge lykke til med denne nye skanneren. Etaten disponerer nå tre mobile og en stasjonær skanner, sa toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse ved innvielsen.

Skannerne i Tollregion Øst-Norge har siden oppstarten skannet 62 500 kjøretøy. Skanningene har ført til 22 000 manuelle kontroller og gitt 4 613 treff. Resultatene for skannerne er blant annet beslag av 56,5 kilo heroin, 45 kilo kokain, 579 kilo amfetamin, 3,1 tonn cannabis, 130 kilo marihuana, 2,8 millioner narkotiske tabletter, 24 000 liter sprit, 19 000 liter brennevin, 15 000 liter vin, 109 000 liter øl, 42 000 sigaretter og varebeslag verdt 12 millioner kroner.

Den nye skanneren i aksjon. Foto: Tollvesenet

Den nye skanneren i aksjon. Foto: Tollvesenet

Skannerne skiller mellom organisk og uorganisk materiale og mens det tidligere tok flere timer å losse et vogntog ved mistanke om ulovligheter, tar det nå to minutter å skanne vogntoget. Skanneroperatøren kan deretter vurdere om det er grunnlag for videre kontroll og hvor i lasta eventuelle ulovlige varer plassert. Skannerne er et utmerket hjelpemiddel i kombinasjonen med dyktige tjenestemenn som tar ut de rette kontrollobjektene og tjenestehunder som markerer for funn av narkotika, sigaretter eller penger.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*