Nyhetsticker

Styrker grensekontrollen i statsbudsjettet

Finansministeren lister opp tre satsingsområder som bakgrunn for de nye stillingene:

• 45 årsverk skal sikre elektronisk tilstedeværelse med kameraovervåkning av alle landevegs grenseoverganger.
• 50 årsverk gir døgnbemanning ved Svinesund og Ørje tollstasjoner i Østfold. Tollbemanningen styrkes ved lufthavnene i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Trondheim og Tromsø.
• 28 årsverk styrker etterretnings- og analysekapasiteten i Tolletaten.

Forslaget gir Tolletaten flere tollere på grensa, bedre utstyr og flere virkemidler, sier finansminister Siv Jensen.

Les pressemelding fra Finansdepartementet om styrket grensekontroll her.

– Forslagene viser at det er politisk vilje til å følge opp forslagene i rapporten om styrking av grensekontroll, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Budsjettet inneholder satsing på mer elektronisk tilstedeværelse på alle grenseoverganger, økt bemanning og bedre kontroll på grensen og på internasjonale flyplasser og styrket etterretnings- og analysekapasitet. Samlet innebærer budsjettet en styrking på 123 årsverk, sier Røse.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*