Nyhetsticker

Samferdselsdepartementet

Tilrettelegger for økt bruk av modulvogntog

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av modulvogntog på norske veier for å styrke næringslivets konkurranseevne. Bruk av modulvogntog medfører [mer]

7. september 2017 // 0 Comments

Vinterdekk på tralle og løfteaksel

  Til tross for våre motforestillinger om at de nye reglene ikke kan iverksettes før industrien kan levere dekk, står tidspunkt for iverksettelse fast. Det ble [mer]

7. november 2014 // 0 Comments

Utvidet krav til vinterdekk fra nyttår

Fra nyttår vil tunge kjøretøy få påbud om vinterdekk på alle hjul. Forrige høst ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av [mer]

1. oktober 2014 // 0 Comments