Nyhetsticker

SSB

Over 140 000 elbiler i Norge

Tallet på registrerte elbiler i Norge var 142 490 ved inngangen til 2018 – en økning på over 40 prosent fra året før. De aller fleste elbilene er personbiler – [mer]

22. mars 2018 // 0 Comments

Åttedoblet lakseeksport til Kina

I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1 700 tonn norsk laks, åtte ganger så mye som i samme måned i fjor. I samme tidsrom er eksportvolumet til nabolandet [mer]

14. mars 2018 // 0 Comments

Hver tredje kilometer er tomkjøring

Norske lastebiler transporterte 116,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 1. halvår 2017. Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring [mer]

28. november 2017 // 0 Comments

Godstransport med lastebil over grensen

Norskregistrerte lastebiler taper fortsatt markedsandeler. I 2. kvartal 2017 transporterte de til sammen 1,1 millioner tonn gods over grensen. Dette er 5,3 prosent mindre enn [mer]

21. august 2017 // 0 Comments

Godstransport på kysten, 3. kvartal 2016

I løpet av 3. kvartal 2016 ble det transportert 44,5 millioner tonn gods til eller fra de største norske havnene. Dette var 4,9 millioner, eller nesten 10 prosent mindre [mer]

12. desember 2016 // 0 Comments

Godstransport på kysten, 1. kvartal 2016

I løpet av 1. kvartal 2016 ble det lastet og losset 45,5 millioner tonn gods i de største norske havnene. 64 prosent av den totale godsmengden ble fraktet til eller fra en [mer]

29. juni 2016 // 0 Comments

1 2 3 4