Nyhetsticker

Speditørskolen 2017

NHO LT logo

Speditørskolen har eksistert i over 40 år og er landets eneste speditørutdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

1. samling: 7. -9. februar 2017
2. samling: 30. mai – 1. juni 2017
3. samling: 5. – 8. september 2017
4. samling: 6. – 8. desember 2017

Sted: Informasjon kommer

32.700,- (medlem nr.1) | 27.300,- (f.o.m. medlem nr.2) | 53.600,-(ikke-medlem)
Påmeldingsskjema (påmeldingsfrist 1. desember)
Claus Haals | claus.haals@nholt.no |480 69 000

Kursets innhold

I januar får man tilgang til teorimateriale på Speditørskolens plattform på web.

1. samling
Innføring i casearbeid, teoriundervisning i følgende temaer: Speditørens plass i næringslivet, ansvar ved tolldeklarering, næringslivets transportøkonomi, spedisjonsbedriftens økonomi, ADR transport av farlig gods og tredjepartslogistikk.

2. samling
Casearbeid og undervisning i følgende temaer:
Transportrett del l, Transportrett del ll, NSAB 2015, leveringsbetingelser,
betalingsbetingelser, forsikring i transportforhold

3. samling
Casearbeid og undervisning i følgende temaer:
Banetransport, lufttransport, veitransport, sjøtransport, kombinerte transporter

4. samling
Repetisjon, individuell samlingscase og fem timers eksamen

Innsendingsoppgaver mellom samlingene.
Bestått eksamen gir vitnemål og tittelen ”Speditørkandidat”.

Ønsket bakgrunn
Praksis i transport-/spedisjonsbedrifter.

Opptakskrav
Bestått eksamen fra NHO Logistikk og Transports tollbehandlingskurs.

Forelesere
Vi benytter erfarne forelesere og veiledere fra bransjen.

Påmeldingsskjema

Leave a comment

Your email address will not be published.


*