Nyheter

Posten reduserer i stab og støtte

Posten Norge skal redusere bemanningen i stab- og støttefunksjoner med om lag 100 årsverk. Nedbemanningen er en tilpasning til markedssituasjonen og øvrige driftsendringer i konsernet. Gjennom de siste årene har Posten Norge foretatt store omstillinger. […]