Toll

Skal bygge Tolletaten for fremtiden

– Tolletatens organisering må være tilpasset fremtidens behov, sier tolldirektør Øystein Børmer. Nå skal etatens organisasjon vurderes og endres. – Den teknologiske utviklingen går raskt, og påvirker Tolletaten på bred front. Varestrømmer, reisemønstre og kontrollbehov […]