Bil

Godstransport med norske lastebiler

Norske lastebiler fraktet 116,9 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i første halvår 2018. Det totale transportarbeidet utgjorde 10,2 milliarder tonnkilometer, 3,4 prosent mindre enn i første halvår 2017. Av dette utgjorde turer innenlands […]