Bil

Nye riksveier for modulvogntog

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 meter lange tømmervogntog. Bakgrunnen er næringslivets ønsker om å redusere transportkostnadene. Fra 21. desember åpnes de fleste […]