Toll

Rekordbeslag på Svinesund

Tollerne på Svinesund beslagla mandag 4. desember 44 820 liter øl. Dette er den største beslaglagte mengden øl på Svinesund i løpet av en dag noensinne. To polskregistrerte trailere ankom Svinesund med to minutters mellomrom […]

Nytt om navn

Ny kontrolldirektør

Karianne Løken er ansatt som direktør for kontrollavdelingen i Tolldirektoratet. Karianne Løken har jobbet i Tolletaten i 18 år, og etatens samfunnsoppdrag er en viktig årsak til at hun søkte på stillingen som kontrolldirektør. – Samfunnsoppdraget er […]