Bane

95% punktlige godstog fra Alnabru

Punktlighet er viktig for jernbanens kunder, og for næringslivet er det avgjørende at godset kommer frem i tide. For å bedre punktligheten og redusere antallet innstilte tog har Bane NOR sammen med togselskapene og terminaloperatørene […]