Bane

Samskip shines on the Silk Road

Faster, greener container rail services between China and Europe are now also more cost-efficient than the all-water alternative. Rachelle Slingerland, Samskip Logistics Business Development Manager, says shippers are benefiting from new levels of supply chain […]

Bane

Jernbane – en ubrukt løsning

Sydhavna har potensiale for den største godsoverføringen fra vei til jernbane som eksisterer i Norge i dag. — Ved etablering av et jernbanetilbud er det realistisk at 25-30 % av containervolumet kan transporteres utslippsfritt mellom […]