Bil

Nå blir det færre fotobokser

Nå blir antallet fotobokser redusert, selv om de hindrer halvparten av de alvorligste ulykkene. – Vi har prinsipielle betenkeligheter mot boksene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til NAF-magasinet Motor. På 28 veistrekninger landet rundt er […]

Bil

Elektrisk kjøreglede i PostNord

Sammen med Wittusen & Jensen er PostNord klare for et pilotprosjekt basert på leveranse med null utslipp.  Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand er byene hvor det skal drives nullutslipps bydistribusjon. Flere av Wittusen & […]