info

Posten skal fremover

4. juni vedtok Stortinget endringer i postloven. Posten skal fortsatt frem, men ikke like ofte som før. Det er fordi vi sender langt færre brev til hverandre enn før og Posten kan ikke kjøre rundt med […]

info

Høring – 350-kronersgrensen

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter […]