Nyheter

Ekspressfortolling

Prosjektet ekspressfortolling tester en ny løsning der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet. All relevant informasjon om varer og kjøretøy sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer […]

Nyheter

Populær KvoteApp

I 2018 lasta 322 276 personar ned Tolletaten sin KvoteApp. Brukarane fortolla varer for nesten 18 millionar kroner i avgifter. Dei fortollar mest øl og vin. Det vart utført 62 671 fortollingar med KvoteAppen i […]