Nyheter

Ekspressfortolling

Prosjektet ekspressfortolling tester en ny løsning der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet. All relevant informasjon om varer og kjøretøy sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer […]