Bil

Opphever Vlantana-vedtak

Vegdirektoratet har opphevet vedtak fra februar 2020 om tilbakekalling av transportløyver fra transportselskapet Vlantana Norge AS etter klagebehandling.  På bakgrunn av forhold som ble avdekket i en foretakskontroll av Vlantana Norge AS gjort av Statens […]