Arendalsuka: Engasjement om gods på bane

Godstog fra CargoNet ved Alnabru godsterminal. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord)

Det var fullt hus da Bane NORs seminar om hvordan vi kan få mer gods på bane gikk av stabelen på Arendalsuka onsdag 15. august. Her var representanter for næringen, politikere og de store jernbaneaktørene til stede.

De politiske målsetningene er mer gods på bane, men til tross for vekst de siste årene, står bransjen overfor en rekke utfordringer, spesielt når det gjelder intermodal transport. Gods på bane bidrar til et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem.  Men når godstransporten på vei fortsetter å øke, øker også CO2 -utslippene.

Anne Margit Grønningsæter Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen innledet om hovedårsakene til at målet om å overføre mest mulig gods fra vei til bane og sjø ikke er nådd. Hun pekte på flere ting, blant annet punktlighetsutfordringer, infrastrukturavgifter og økt konkurranse fra vei.

Avhengige av strakstiltak for at godsnæringen skal overleve

Fra næringen ble det påpekt at det er avgjørende for å få mer gods på bane at konkurranseevnen styrkes på kort sikt. Samferdselsministeren bekreftet i sitt innlegg at han hadde merket seg bransjens klare tilbakemelding om at infrastrukturavgiften vil gå ut over lønnsomheten, og at det kan være for tidlig å innføre dette nå. Han bekreftet at regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på en tilskuddsordning for godstransport.

Andre temaer som alle aktører var krystallklare på, var behovet for bedre punktlighet, flere kryssingsspor, utbygging av terminaler og større vilje til å prioritere gods foran persontog.

Ny tid for gods – vi kan få en jernbane i verdensklasse!

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR, redegjorde i sitt innlegg på hva Bane NOR gjør for å legge bedre til rette for godsnæringen. Vedlikeholdsetterslepet må reduseres for at vi skal kunne levere stabile og forutsigbare tjenester til godsselskapene. I tillegg gikk Frimannslund gjennom hvilke konkrete tiltak som gjøres med utbygging av kryssingsspor, utvikling av tømmerterminaler og andre godsterminaler.

Et annet punkt han også trakk fram som viktig for å få bedre punktlighet, er den planlagte utbyggingen av signalsystemet ERTMS, som blant annet også gir den gevinsten at alle kryssingsspor kan være døgnåpne.

– Ved å oppfylle målsettingene i NTP er det realistisk å for Norge å innta Europatoppen og få en jernbane i verdensklasse, sa Frimannslund da han avsluttet sitt innlegg.

– Ta i bruk tilgjengelig informasjon

Bane NORs godsdirektør Oskar Stenstrøm gikk konkret inn på kortsiktige tiltak som allerede er i gang, eller som kan settes i gang i løpet av kort tid. Blant annet nevnte han punktlighetskampanjen, som ble holdt mellom 1. mai – 30. juni på strekningen Oslo-Trondheim. En av hovedutfordringene som kom fram gjennom denne kampanjen var at hastighetsnedsettelser som følge av planlagte arbeider på jernbanen får stor konsekvens for punktligheten.

– Planlagte arbeider er, som ordene indikerer, planlagte og forhåndsvarslede. Informasjonen er tilgjengelig for næringen gjennom ARBIS, og dette gjør at det er mulig for næringen å ta med dette i kalkylene når transporten av varer planlegges. Jeg anbefaler sterkt at næringen benytter seg av informasjonen som allerede er tilgjengelig, sa han.

Han trakk også frem beredskapsterminaler og -lokomotiver, implementering av TOS (et system som gir en bedre kontroll av bevegelsene inne på terminalene), automatisering av terminalene og LEAN Alnabru som tiltak som på kort sikt kan bedre forutsetningene for godsnæringen.  

Seminaret avsluttet med en samtale mellom aktørene hvor konklusjonen ble at ja – vi vil ha mer gods på bane, men først må tiltak på plass som gjør frakt av gods på bane mer lønnsomt. Bane NOR fikk anerkjennelse for de tiltakene som er igangsatt og positive tilbakemeldinger på at tiltakene vil ha en positiv effekt for målsettingen om mer gods på bane. 

Fra paneldiskusjonen: F.v. jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektoratet; Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR; Are Kjensli, adm.direktør i NHO Logistikk og Transport; Erik Røhne, adm.direktør i CargoNet; stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap); stortingsrepresentant Helge Orten (H); Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge; Irene Johansen, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR (ordstyrer). (Foto: Jørn Wisløff)
Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.