Betydelig resultatbedring for Posten Norge

Posten Norge har en betydelig resultatforbedring i første kvartal 2017. Lønnsomheten i både post- og logistikksegmentet er styrket.

Bedringen skyldes dels flere virkedager enn i 1. kvartal i fjor, men konsernet har også gjennomført betydelige kostnadstilpasninger i driften. Dette har mer enn kompensert for den negative resultateffekten av færre adresserte sendinger.

– Det er gledelig å kunne legge frem et bedret resultat for 1. kvartal. Konsernet jobber målrettet for lavere kostnader og økt lønnsomhet. Fremover vil vi også forenkle måten vi driver på og redusere kompleksiteten i strukturen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Bedre logistikk-resultat
Logistikksegmentet hadde et resultat (EBITE) i 1. kvartal 2017 som var MNOK 73 bedre enn i samme periode i 2016. Dette skyldtes i hovedsak flere virkedager, nysalg, kostnadstilpasninger og avvikling av ulønnsom godsvirksomhet i Sverige. Høy volumvekst i privat netthandel og økt hjemlevering i Sverige og Danmark bidro til lønnsomhetsforbedringene. Konsernets e-handelsvolum hadde en vekst på 15 prosent.

– Selv om 1. kvartal viste resultatforbedring, har vi fortsatt behov for å øke lønnsomheten i logistikksegmentet. Videre rigger vi oss for å øke tempo og drivkraft i arbeidet med digital innovasjon med utgangspunkt i nye kundebehov. Viktige stikkord er digitalisering av arbeidsprosesser, verktøy og kundebetjening, sier Wille.

Raskere omstilling
I 1. kvartal falt adressert brevvolum med 7,6 prosent i Norge, men justert for virkedager var nedgangen 12 prosent.

– Postsegmentet har levert et godt resultat i 1. kvartal til tross for betydelig volumfall. I en digital tid hvor kundebehovene endrer seg raskt må vi omstille oss hyppigere og raskere. Tilbudet av posttjenester må tilpasses en dramatisk endret markedssituasjon. Dette krever politiske beslutninger, samt at Posten gis forutsigbarhet om statlig betaling for pålagte, ulønnsomme tjenester, mener Wille.

Regjeringen bevilget MNOK 177 til statlig kjøp for regnskapsåret 2017. Bevilgningen er MNOK 316 lavere enn behovet som er beregnet for 2017.

Nytt, ambisiøst miljømål
Posten Norge har allerede oppnådd målet om å redusere egne klimagassutslipp med 40 prosent fra 2008 til 2020. Nå har konsernet besluttet en ny målsetning: «Posten og Bring – fornybar innen 2025».

– Dette innebærer at konsernet skal arbeide for kun å benytte fornybare energikilder på egne kjøretøy og i bygg, forutsatt at ny teknologi er konkurransedyktig med fossile løsninger når de skal tas i bruk i stor skala. Det er jeg stolt av. Det forplikter å være verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern, sier Wille.

Hovedtrekk 1. kvartal 2017 (1. kvartal 2016)
Driftsinntekter: 6 094 MNOK (6 199)
Justert resultat (EBITE): 191 MNOK (18)
Driftsresultatet (EBIT): 203 MNOK (25)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 127 MNOK (77)
Avkastning på investert kapital (RoIC): 11,2 prosent (6,8)

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.