Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2015

283 millioner tonn gods på lastebil

Norske lastebiler transporterte 283 millioner tonn i Norge og utlandet i 2015. Transportarbeidet var på 23 milliarder tonnkilometer, mens trafikkarbeidet utgjorde 2,2 milliarder kilometer. 88 prosent av transportarbeidet ble utført i forbindelse med kjøring i Norge.

Transportarbeid med norske lastebiler
4. kvartal 2015 Endring i prosent
Transportarbeid (mill. tonnkm) Andel 4. kvartal 2014 – 4. kvartal 2015 4. kvartal 2010 – 4. kvartal 2015
Nasjonal og internasjonal transport i alt 6 046,7 100,0 9,9 13,1
Nasjonal leie- og egentransport 5 341,6 88,3 8,2 22,8
Nasjonal leietransport 4 006,6 66,3 7,5 26,6
Nasjonal egentransport 1 335,1 22,1 10,2 12,8
Internasjonal leie- og egentransport 705,1 11,7 25,3 -29,3
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transporter
De norskregistrerte lastebilene fraktet 279 millioner tonn gods i Norge i 2015, mens 4,7 millioner tonn ble transportert utenlands. Dette er henholdsvis 3,4 og 6,0 prosent mindre enn året før.

Massetransport over korte distanser
Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde frakt av grus mv. 165 millioner tonn, eller 59 prosent av all lastebiltransport. Målt i tonnkilometer var andelen 24,6 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår lokalt. Målt i tonnkilometer er transport av stykkgods og andre bearbeidede varer størst, med en andel på 34 prosent.

En fjerdedel med tom bil
Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands utgjorde 2 milliarder kilometer i 2015. Tilsvarende kjørte norske lastebiler 169 millioner kilometer utenlands. Om lag en fjerdedel av den tilbakelagte avstanden ved kjøring i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. I 2014 var tomkjøringsandelen 26,7 prosent. For biler kjørt i leietransport var tomkjøringsandelen mindre enn for egentransport, 22,5 prosent mot 29,2 prosent. Siden godssammensetningen på utenlandsturene som regel er en annen enn ved kjøring i Norge, er tomkjøringsandelen klart mindre på utenlandsturene. I 2015 var den på 20,3 prosent.

Vel 7 mil per tonn
I 2015 var gjennomsnittlig transportlengde for gods transportert innenlands 7,4 mil per tonn. Selv om det kan være tilfeldige variasjoner i hvor langt godset fraktes fra år til år, er den langsiktige trenden klar: Godset fraktes i gjennomsnitt stadig lenger. På midten av 90-tallet var den gjennomsnittlige transportlengden snaut 5 mil per tonn.

Mindre transportmengde
Selv om transportert mengde gikk noe ned fra 2014 til 2015, økte transportarbeidet i forbindelse med kjøring i Norge fra 19,1 til 20,5 milliarder tonnkilometer i samme periode. Dette tilsvarer en oppgang på 7,2 prosent. Den økte gjennomsnittlige transportlengden forklarer dette. Den samme tendensen var det for utenlandsturene.

Større transportarbeid i 4. kvartal
Norske lastebiler utførte et samlet transportarbeid på 6,1 milliarder tonnkilometer innenlands og i forbindelse med import og eksport i 4. kvartal 2015. Dette er 9,9 prosent mer enn i samme kvartal i 2014. Transportmengden gikk ned med 2,0 prosent i den samme perioden.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.