Brexit – oppdatert informasjon til næringslivet

Foto: DANIEL DIAZ/Pixabay

Fra og med 1. januar 2021 vil ikke lenger Storbritannia regnes som en del av EU. Norge forhandler derfor om vårt fremtidige forhold med Storbritannia, også på tollområdet.

Hva skjer når overgangsperioden tar slutt?

Norge, Island og Storbritannia har blitt enige om å inngå en midlertidig avtale (Broavtale) som vil gjelde frem til endelig avtale blir klar. Denne midlertidige avtalen vil trolig tilsvare avtalen som ble fremforhandlet i 2019 om varehandel mellom Norge, Island og Storbritannia i tilfelle av “no deal” mellom EU og UK på det tidspunktet.

Les mer her. 

Overgangsperioden i 2020 innebærer at Storbritannia til og med 31. desember behandles som om de fremdeles var medlem av EU/EØS. Dette gjelder både tollsatser og tollprosedyrer.

Overgangsperioden kan i prinsippet forlenges med inntil to år, men det forutsetter at Storbritannia og EU blir enige om en forlengelse innen 1. januar 2021. I så tilfelle kan også overgangsperioden forlenges for Norges del.

For Norges del er målet å ha en ny frihandelsavtale og annet avtaleverk på plass så snart som mulig i 2021. 

EU og Storbritannia forhandler derfor om det fremtidige forholdet, og Norge er også i gang med forhandlinger med Storbritannia om en ny frihandelsavtale, les mer her. Tollsatser, administrativt samarbeid og tollprosedyrer vil inngå i en slik avtale.

Tolletaten vil jobbe for at et best mulig avtaleverk kommer på plass så raskt som mulig.,

Transittering

Storbritannia blir ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene når overgangsperioden opphører. 

Den eksisterende transitteringsprosedyren vil bli videreført etter Brexit, noe som tillater fortsatt bruk av NCTS. NCTS kan også benyttes for kombinerte transitterings-/ forhåndsvarslingsdeklarasjoner. 

Det som vil bli nytt etter Brexit er at forsendelser fra Norge under en transitteringsprosedyre vil måtte stoppe ved innpassering til UK for registrering av grensepassering i NCTS. På grunn av antatt lange køer inn til Storbritannia vil dette kunne føre til forsinkelser for næringslivet.  

Vil det være behov for EORI-nummer?

EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number) er et unikt identitetsnummer (kundenummer) fra tollmyndighetene i EU. Norske virksomheter som ikke selv skal avgi informasjon og elektroniske meldinger til tollmyndighetene i UK (og EU) trenger ikke EORI-nummer. Se ytterligere informasjon her.

Kan det fremdeles bli «hard brexit» mellom EU og Storbritannia?

Ja. Dersom overgangsperioden ut 2020 ikke blir forlenget og det ikke finnes et nytt avtaleverk på plass mellom EU og Storbritannia, vil det kunne føre til såkalt «no deal» eller «hard brexit» mellom EU og Storbritannia.

For Norges del er målet å ha en ny frihandelsavtale og annet avtaleverk på plass fra 1. januar 2021.

Hva kan du gjøre?

Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det regelverket som gjelder til enhver tid. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i de mulige endringene som brexit kan medføre for din bedrift, både på britisk og norsk side, og kontakter aktuelle regelverkseiere ved spørsmål eller tvil.

Vi viser i tillegg til ytterligere informasjon som er lagt ut på www.regjeringen.no.

Hvilke konkrete forberedelser du må gjøre, avhenger av produktet og behovene dine. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. Samtidig må du også ta hensyn til britiske krav til vareførselen.

Hva kan Tolletaten gjøre?

Tolletaten ønsker å sørge for gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt når Storbritannia ikke lenger regnes som en del av EU. Vi minner om at brexit ikke endrer på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen.
Tolletaten vil fortsette å jobbe for at utestående regelverksavklaringer på tollområdet kommer på plass så snart det lar seg gjøre, og kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg på kort varsel.

Noen nyttige informasjonskilder

Kilde: Tolletaten

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.