Forslag til ny havnelov

Foto: Samferdselsdepartementet

Lovutvalget for Havne- og farvannsloven overrakte 1. mars sitt forslag til ny lov til Samferdselsministeren. Målet har blant annet vært å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen, klima og miljø, med tilrettelegging for effektiv og miljøvennlig transport. Utvalget, der Adrianne Ubeda har representert NHO Logistikk og Transport, har foreslått flere endringer til dagens lov.

Endring i ansvar for farvannet

Utvalgets flertall foreslår endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Som hovedregel skal det legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Dermed vil grunnlaget for den kommunale anløpsavgiften bortfalle.

Havnekapital

Spørsmålet om fortsatt beskyttelse av havnekapitalen var det spørsmålet som skapte mest uenighet i utvalget. Flertallet foreslår en oppmykning av dagens regelverk, samtidig er det både en dissens for å beholde regelverket som det er i dag og en dissens for full liberalisering.

“NHO Logistikk og Transport stiller seg bak flertallets forslag. Forslaget åpner for at kommunen kan ta ut utbytte fra havnekapitalen til fri bruk, så lenge havnevirksomhetens behov er sikret”, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport. Det forutsettes at det er styret som foreslår utbyttet og at gjenværende egenkapital er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Ved salg av eiendom skal det også settes av tilstrekkelige midler til nødvendige nye havnearealer før utdeling.

Brukerne har tatt flere dissenser fra flertallets forslag

Brukerne av havnene som har vært representert i utvalget ved Adrianne Ubeda og Anne Marit Bjørnflaten, rederorganisasjonenes representant, har sammen tatt dissens og lagt inn særmerknader  der brukernes interesser ikke var godt nok ivaretatt av flertallets forslag. Det gjelder forslagene om å fjerne mottaksplikten, tilsyn og brukerinvolvering i fastsetting av vederlag.

Flertallet foreslår at dagens mottaksplikt fjernes. Dagens bestemmelse fastslår en prinsipiell rett til å anløpe havner og havneterminaler. “Regelen skal fremme konkurranse innen sjøtransporten og sikre stabil, forutsigbar og ikke-diskriminerende tilgang til havnene, vi mener derfor den bør videreføres i ny lov”, sier Kjensli.

Når det gjelder tilsyn understreker de to brukerrepresentantene at staten har en vid adgang til å føre tilsyn med de kommunale havnene og at adgangen til å føre tilsyn med havnens økonomiforvaltning må benyttes aktivt.

EUs havneforordningen har blant annet bestemmelser om fastsetting av vederlag, samt bestemmelser om tilsyn og uavhengig klagemyndighet. Havneforordning bør derfor gjøres gjeldende i alle norske havner. Den vil bidra til større åpenhet og brukerinvolvering omkring fastsettelse av vederlag og større rettssikkerhet for brukerne.

Se pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her
Se NHO Logistikk og Transports innspill til utvalget her
Se NOU 2018:4 “Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov” her

www.nholt.no

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.