Full fart når Statens vegvesen måler riksvegenes bæreevne med laser

Foto: Rambøll

Med en trailer og tolv lasermålere kan Statens vegvesen måle bæreevnen på alle riks- og europaveger i landet i løpet av tre sommersesonger. Det er 20 ganger raskere og gir mye mer data enn ved tradisjonell falloddsmåling.

En av hovedoppgavene til Statens vegvesen er å ta vare på riksvegnettet. Det innebærer at vi må kjenne tilstanden på vegnettet godt slik at vi kan prioritere vedlikehold og utbedringer der det trengs mest.

Bæreevnemålinger er en av de viktigste metodene vi har for å få oversikt over tilstanden på vegene.

– Vi har god oversikt over den funksjonelle tilstanden på vegene gjennom de årlige spor- og jevnhetsmålingene, men vi vet foreløpig lite om den strukturelle tilstanden, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Per Otto Aursand.

– Mye av forfall og skader på asfaltdekker og vegoverbygning skyldes manglende bæreevne på grunn av svakheter nede i overbygningen, forklarer han.

Fra punktvis falloddsmåling til rullende lasermåling

Fallodd er til nå brukt til å måle vegenes bæreevne. Med fallodd blir ett og ett punkt på vegen målt om gangen, normalt med 50 meters mellomrom, noe som er en svært tidkrevende prosess. Det tar for eksempel tre timer å måle bæreevnen på en ti kilometer lang vegstrekning.

Med den nye laserteknologien som Statens vegvesen har tatt i bruk i sommer, tar det bare åtte minutter å måle bæreevnen kontinuerlig på den samme strekningen. Å måle i fart er også mer trafikksikkert både for operatør og trafikanter.

– Vi bruker en trailer med tolv lasermålere til å samle inn bæreevnedataene. Siden traileren kan kjøre i opptil 80 km/t mens den samler inn data, har vår samarbeidspartner Rambøll målt bæreevnen på hele 6 000 kilometer riksveger på Øst-, Vest- og Sørlandet i løpet av en seksukersperiode i sommer, sier prosjektleder Per Otto Aursand i Statens vegvesen.

Han karakteriserer den nye målemetoden som en revolusjon både når det gjelder hvor raskt bæreevnemålingene kan gjennomføres og hvor mye data som samles inn.

Han legger likevel til at siden lasermålingene blir gjort på sommerføre, vil de bli supplert med tradisjonelt fallodd en del steder.

– Dette er fordi bæreevnen er et øyeblikksbilde på stivheten i vegkonstruksjoen. Den vil variere med blant annet årstiden, og med fallodd kan vi for eksempel måle bæreevnen i teleløsningen, forklarer Aursand.

Trailer proppfull med avansert teknologi

Rapid Pavement Tester, eller Raptor, som den unike traileren kalles, er en dansk oppfinnelse som i 2020 ble kjøpt opp av Ramboll RST (Road Survey Technology). Statens vegvesen inngikk i sommer avtale med Rambøll om bæreevnemåling med Raptor.

Prosjektleder i Rambøll, Martin Wiström, forteller hvordan Raptor fungerer:

– Traileren belaster vegen med ti tonn aksellast. Inne i traileren er det en bjelke med tolv lasere montert i ulik avstand fra hjulet som belaster vegen. Laserne måler så nedbøyningen på vegoverflaten som følge av belastningen, forklarer han.

– Ved hjelp av avansert modellering og formelverk kan vi ut fra disse verdiene beregne bæreevnen på vegen i tillegg til en del andre parametere som blant annet gir innblikk i hvor dypt de største svakhetene i vegen ligger. Avansert posisjoneringsutstyr sørger for at vi vet akkurat hvor på vegen målingene er utført, også i tunneler, sier Wiström.

– Vi er veldig glade for at Statens vegvesen har gitt oss i oppgave å utføre disse målingene, og at Norge på denne måten viser at dere er et foregangsland når det gjelder å ha en helhetlig tilnærming til vegforvaltning. Ved å kombinere informasjon om vegens strukturelle egenskaper med andre tilgjengelige data, kan dere jobbe proaktivt i stedet for reaktivt, sier Ramølls svenske prosjektleder.

Rullende målinger sparer tid, penger og miljø

Norge er det første landet i Norden som måler bæreevnen på hele riks- og euorpavegnettet med den nye teknologien. I løpet av tre sommersesonger kan hele det norske riksvegnettet på 10 600 kilometer bli målt i begge retninger, det vil si totalt 21 200 kilometer med innsamling av store mengder data om vegnettes tilstand.

– Samtidig måles også asfalttykkelsen med en georadar som er montert framme på traileren. Dette gir oss verdifull tilleggsinformasjon når vi skal vurdere målingene og eventuelle tiltak på vegen, sier Aursand i Statens vegvesen.

Dataene lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og skal brukes til prioritering og planlegging av vedlikeholdstiltak med blant annet forsterkning av vegene der det trengs.

Forsterkning gir økt levetid på dekket som igjen betyr mer veg for pengene og redusert klimagassutslipp fordi det ikke er nødvendig å asfaltere vegene så ofte.

– Raptor er et svært nyttig verktøy når vi skal prioritere hvor på vegnettet vi skal sette inn tiltak slik at vi får brukt pengene der vi får størst nytte av dem. Målingene vil hjelpe oss å finne de underliggende årsakene til skader på vegen, og gi oss bedre grunnlag for å sette inn riktig tiltak. Dataene vil også gi bedre grunnlag for å melde inn vedlikeholdsbehov i NTP-prosesser, langtidsprogram eller de årlige budsjettene, avslutter Per Otto Aursand i Statens vegvesen.

Kilde: Statens vegvesen

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.