Høring – 350-kronersgrensen

Fjerne avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi fra utlandet

Foto: Pixabay/athree23

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen.

Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll. I behandlingen av budsjettet for 2019 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å fjerne grensen på 350 kroner, og å gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere/tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020. Stortinget anmodet også om at regjeringen skal se hen til EUs nye ordning med avgift på all import, som skal tre i kraft 1. januar 2021.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensen ble innført var blant annet at slike lavverdivarer skulle unngå høye gebyrer ved fortolling. Ved utformingen av forslaget til en ny ordning har Finansdepartementet lagt vekt på å sikre at forbrukere betaler lik avgift, uavhengig av om varene omsettes i Norge eller sendes fra utlandet. Samtidig er siktemålet å lage regler som ikke gjør at forbrukeren må betale uforholdsmessig høye gebyrer til transportører.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

Forslaget har følgende hovedelementer:

  • Den utenlandske selgeren/tilbyderen, slik som Amazon, Ebay, Wish og lignende, krever inn merverdiavgift ved salget til forbrukere i Norge og betaler inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning. Nettbutikker som er registrerte i Norge, krever i dag inn merverdiavgift ved slike salg. Merverdiavgiften og eventuelle gebyrer til speditører/transportører kan dermed inngå i prisen som forbrukeren blir tilbudt. Forbrukeren og transportøren unngår dermed å ha noe med avgiftsbetalingen til skattemyndighetene å gjøre. Skatteetaten utarbeider nå en nettløsning med et forenklet registreringssystem for utenlandske aktører som selger varer av lav verdi til forbrukere i Norge. Dette tilsvarer den løsning som allerede gjelder for omsetning av elektroniske tjenester.
  • Finansdepartementet har så langt det er mulig tatt hensyn til forenkling i forslaget, og Skatteetatens nettløsning skal være enkel å bruke for de utenlandske selgerne/tilbyderne. Blant annet for å sikre et enkelt system foreslår departementet at merverdiavgift på mat, brus og godteri (næringsmidler), som i dag har en sats på 15 prosent, ikke kan betales gjennom dette systemet. I nettløsningen vil alt ha samme sats – 25 prosent. Finansdepartementet foreslår samtidig at alle varer utenom næringsmidler, får oppjustert fritak for eventuell tollavgift fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner.
  • Finansdepartementet foreslår også at varer med verdi under 350 kroner fortsatt skal kunne leveres til forbruker uten ordinær tollbehandling (og uten tollavgift), siden merverdiavgift allerede er betalt når varen kommer til Norge. Dermed vil fjerningen av avgiftsfritaket ikke ha store påvirkninger på vareflyten inn til Norge. Dette vil ikke gjelde for næringsmidler.

Forslag for mat, godteri og brus (næringsmidler)

Finansdepartementet foreslår at mat, brus og godteri (næringsmidler) må deklareres ved innførsel til Norge og at merverdiavgift og eventuell særavgift på mat, brus, godteri og lignende betales. Finansdepartementet foreslår at næringsmidler avgiftsbelegges fra første krone.

Finansdepartementet har hatt kontakt med aktørene og relevante myndigheter i arbeidet med forslaget, og har fulgt OECDs anbefalinger for hvordan merverdiavgift skal innkreves ved salg av lavverdivarer fra utlandet til forbruker i Norge.

Regjeringen vil på vanlig måte avvente høringsinnspillene før det tas endelig stilling til enkeltheter i ordningen.

Finansdepartementet ønsker innspill på høringsforslaget. Høringsfristen er 5. august.

Les mer i høringsnotatet

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.