Nye økonomiske tiltak for næringslivet

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

Regjeringen har i dag foreslått nye økonomiske tiltak på til sammen 16,3 milliarder kroner. Av disse er det foreslått om lag 7 milliarder kroner særlig rettet mot næringslivet.

-De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Regjeringen legger derfor frem forslag til flere tiltak som skal hjelpe bedriftene. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø.

De nye tiltakene kommer fram i proposisjonen som ble lagt fram i dag og kommer i tillegg til en rekke ordninger og tiltak for næringslivet. 

I 2020-budsjettet er det innført eller foreslått økonomiske tiltak rettet mot bedrifter på 67,3 milliarder kroner. I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak overfor bedrifter på til sammen 15,4 milliarder kroner.

– Vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge pandemien gjør det nødvendig. Men tiltakene må tilpasses smittevernrestriksjonene. Når disse etter hvert lettes på, må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

De viktigste forslagene for næringslivet:

Les også pressemeldingen om alle tiltakene i proposisjonen.

Kompensasjonsordningen forlenges

 Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen med ytterligere to måneder, ut juni 2021, med en kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er i tråd med Stortingets vedtak. Kompensasjonsordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Under ordningen får bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

-Kompensasjonsordningen er et viktig verktøy for å hjelpe bedrifter med å komme seg gjennom pandemien og trygge arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø.

1 milliard til omstillingsordningen

-Regjeringen foreslår å videreføre omstillingsordningen og å bevilge ytterligere 1 milliard kroner. Dette vil gi flere bedrifter mulighet til å gjennomføre nye omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår at 300 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen på 1 milliard kroner tilføres den allerede gjennomførte utlysningsrunden, slik at Innovasjon Norge raskt kan gi flere tilsagn til gode prosjektsøknader de allerede har mottatt.

1 milliard til næringsliv i kommuner som er hardt rammet av pandemien

Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Dette kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.

-Kommunene kan nå raskt og treffsikkert betale ut penger til lokalt næringsliv som er rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak. I mange kommuner er utelivsbransjen særlig hardt rammet, og i tildelingen før jul, valgte flere kommuner å gi denne bransjen en stor del av potten, sier næringsminister Iselin Nybø.  

– Mange bedrifter som lever av å samle mennesker har lagt bak seg et svært krevende år. Virksomheter som reiseliv, arrangements- og serveringsnæringene, og destinasjonsselskaper er særlig hardt rammet. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte fra kommunene, og  komme lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Ordningen skal være effektiv og fungere som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

De første 500 millioner kronene vil fordeles til kommuner med høy arbeidsledighet, samt til kommuner som har innført smitteverntiltak på nivå 5 per 29. januar på grunn av det muterte virusetRegjeringen vil følge nøye med på utviklingen av smittesituasjonen og det lokale næringslivets behov for kompensasjonsmidler, og foreslår at 500 millioner kroner fordeles på et senere tidspunkt.

500 millioner mer til gründere

Små og mellomstore bedrifter i vekst kan nå søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021.

– Etterspørselen har vært stor for denne ordningen i korona-perioden. Derfor setter vi nå av 500 millioner kroner ekstra til gründere og vekstbedrifter, slik at de kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper, og bidrar til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer.

Ordningen finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Den treffer bredden av vekstselskap, og bidrar til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges

Ordningen forlenges frem til 1. juli og arrangementer med over 200 personer kan søke den nye utlysningen som vil gjelde arrangementer som skulle vært avholdt mellom 1. januar og 1. juli. For å få støtte i denne nye utlysningen må arrangementet ha vært planlagt før 1. januar 2021. Dette for å forhindre at ordningen brukes som en risikoavlastning.

Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges

Smittesituasjonen både nasjonalt og i Europa er ustabil, og det ser ikke ut til at behovet for innreisekarantene bestemmelser vil opphøre innen februar. I lys av dette, og at deler av næringslivet fortsatt har betydelige merkostnader til innreisekarantene, foreslår regjeringen en videreføring av ordningen til 30. april 2021. På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 240 mill. kroner, til 720 mill. kroner. Anslaget tar ikke høyde for at de strengere innreisebestemmelsene fra 29. januar kan medføre redusert behov og reduserte utbetalinger, særlig dersom disse blir langvarige.

Kilde: NFD

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.