Pandemien preger første kvartal

Færre flybevegelser- og passasjerer har resultert i kraftig inntektsnedgang

Foto: Avinor

Avinor hadde i 1. kvartal 2021 et resultat etter skatt på minus 256 millioner kroner sammenliknet med et underskudd på 476 millioner kroner i samme kvartal 2020. I første kvartal 2021 har Avinor inntektsført driftstilskudd fra staten på 1050 millioner kroner.

Passasjertrafikken ligger rundt 80 prosent lavere enn nivået i 2019 og nedgangen er størst på lufthavnene med utenlandstrafikk. Flytrafikken, målt i antall passasjerer og flybevegelser over Avinors lufthavner, ble i første kvartalredusert med henholdsvis 74,3 prosent og 41,4 prosent sammenliknet med første kvartal 2020. 

– Avinor har som mål at konsernet raskest mulig skal klare seg uten driftstilskudd og igjen bli selvfinansiert. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til prognosene for flytrafikken, men de gir et noe mer optimistisk bilde enn tidligere, og vi ser at spesielt innenrikstrafikken øker noe og vil fortsette å øke i sommer. Tempoet i vaksinasjonsprogrammet, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav, innreiserestriksjoner og smittevernbestemmelser, samt flyselskapenes ruteplanlegging avgjør når utenrikstrafikken vil øke, forklarer konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Viderefører effektivisering mot 2024

Avinor viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt. Avinors strategiske prioriteringer, herunder nivået på driftskostnader og investeringer, vil bli tilpasset Avinors finansieringsevne og utviklingen for norsk luftfart.

Utbyggingsprosjekter og nye kontrakter

Det er inngått en totalentreprise med Consto Nord for bygging av ny terminal ved Tromsø lufthavn. Den nye terminalen skal stå klar ved årsskiftet 2023/2024.

Forprosjektet for ny lufthavn i Bodø er ferdigstilt og oversendt staten for kvalitetssikring og beslutning. Det er lagt opp til at den nye lufthavnen skal finansieres gjennom bidragfra staten, Bodø kommune og Avinor.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en ramme på 3,3 milliarder kroner for ny lufthavn i Mo i Rana, herunder et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Avinor er i prosess med å innhente nødvendige konsesjoner og tillatelser for oppstart av byggeprosjektet, samt å mobilisere byggherreorganisasjon.

Som en del av Avinors egenfinansiering arbeides det med å sikre og utvikle den kommersielle inntjeningen. Tilbudskonkurranser for ny taxfree-kontrakt ble utlyst i januar 2021 og ny parkeringskontrakt ved Oslo lufthavn i april 2021.

Kilde: Avinor

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.