Posten med økt omsetning og bedre resultat

Postbud Heidi Solstad Bakken distribuerer matvarer for Coop på Hadeland. Butikksjef Birgitte Myhr i Coop Mega Harbitz Torg gleder seg til samarbeidet. Foto: Tore Oksnes

Posten Norge kan for første kvartal 2020 vise til økt omsetning og resultatfremgang til tross for at koronapandemien har gitt store volumendringer.

Konsernets omsetning i 1. kvartal var 5 964 mill. kroner, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat i 1. kvartal ble 153 mill. kroner, en forbedring på 46 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2019.

– Vi leverer et godt resultat for første kvartal. I siste del av kvartalet medførte koronapandemien aktivitetsnedgang i bedriftsmarkedet, mens etterspørselen økte fra privatmarkedet og ga en kraftig volumvekst i pakker fra netthandel. Vi har i stor grad lyktes med å tilpasse driften til volumendringene, samtidig som vi har hatt fokus på HMS og innført smitteverntiltak, sier konsernsjef Tone Wille.

Driftsresultatet (EBIT) ble i 1. kvartal 158 mill. kroner, en forbedring på 183 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2019. En vesentlig del av forklaringen på forbedringen er at det i 1. kvartal 2019 ble foretatt avsetninger på 119 mill. kroner til nødvendig omstilling i postvirksomheten.

Økt pakkevolm og mer hjemlevering
Mens internasjonal handel og deler av næringslivet nærmest stoppet opp som følge av strenge restriksjoner for å begrense smittespredning av Covid19, har husholdningene i økende grad handlet på nett. Det har ført til store volumendringer i konsernets virksomhet. Posten og Bring har under koronapandemien opplevd en økning i hjemlevering av pakker på over 400 prosent sammenlignet med tilsvarende uker i fjor.

Innenfor segment logistikk har vekst og operasjonelle tiltak medført økt produktivitet og bedret lønnsomhet. E-handelsvolumet siste 12 måneder økte med 15 prosent, med økende vekst mot slutten av kvartalet. For Postsegmentet fortsetter volumfallet i adressert og uadressert brevpost. Adressert post falt med 11,0 prosent i 1. kvartal 2020, mens uadressert post ble redusert med 27,5 prosent. Koronapandemien hadde en negativ påvirkning på volumene i siste del av kvartalet. Arbeidet med å gå over til postomdeling annenhver dag fra juli er i rute.

Styrket tjenestetilbud
I årets første kvartal har det norske samfunnet vært gjennom krevende tider med store mobilitetsbegrensninger.

– Posten har opprettholdt tilnærmet normal drift gjennom hele perioden og konsernets samfunnskritiske rolle som leverandør av post, pakker og gods har blitt aktualisert. Det har vært endring i manges brukervaner og vi ser at flere av våre nye tjenester bidrar til å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er grunn til å tro at pakkevolumene fra netthandel og hjemlevering vil stabilisere seg på et høyere nivå enn hva det var før koronapandemien, sier Wille.

For å styrke tjenestetilbudet og komme nærmere kundene har Bring i Sverige etablert 1700 utleveringspunkter over hele landet. Det gir konsernet full nordisk dekning. I tillegg ble en ny terminal åpnet i Uddevalla 1. april for ytterligere å styrke Brings kapasitet og nettverk i Sverige.

I Norge har Coop og Posten innledet samarbeid om hjemlevering av dagligvarer. Løsningen som ble lansert i mars er den første i sitt slag som muliggjør hjemlevering av dagligvarer over hele landet.

Under koronapandemien har Posten og Bring demonstrert sin evne til å lansere nye, innovative tjenester tilpasset kundenes behov og har bla lansert nye løsninger for kontaktfri utlevering og signering for å ivareta smittevern. Som beredskapspartner for Røde Kors i Sverige har vi levert smittevernutstyr og vi har bidratt med frakt for #3dprintdugnaden i Norge.

Øvrige forhold
Bemanningen i konsernet var på 13 329 årsverk per 31. mars 2020, en reduksjon på 731 årsverk sammenlignet med 1. kvartal 2019. Sykefraværet for konsernet var på 6,8 prosent, pandemien medfører 0,2 prosentpoeng høyere sykefravær enn på samme tid i fjor. Skadefrekvensen ble 6,6 i 1. kvartal 2020, en reduksjon på 1,8 fra samme periode i 2019.

Hovedtrekk 1. kvartal 2020 (1. kvartal 2019)Driftsinntekter: MNOK 5 964 (5913)Justert driftsresultat: MNOK 153 (106)Driftsresultat (EBIT): MNOK 158 (-25)Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 328 (178)

Kilde: Posten Norge

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.