Regulering av garantilønnssatsene i overenskomstene per. 1. februar 2018

Protokollen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport vedr februarreguleringen for 2016 ble signert 16. mars 2018

Det ble vist til gjeldende ordlyd i overenskomstene som fastsetter følgende:

En gang årlig, per 1. februar, skal grunnlønnen (minstelønnen) reguleres opp til 90 prosent av gjennomsnittslønn for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for “arbeidere i alt.”

Partene er enige om at gjennomsnittslønnen for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for gruppen “arbeidere i alt” for 2017 var kr. 223,60 per time. 90 prosent av dette nivået gir kr. 201,24 per time.

Speditøroverenskomsten

Partene er enige om at begynnerlønnssatsen i Speditøroverenskomsten heves med kr. 4,62 per time fra 1. februar 2018.

Nye minstelønnssatser i Speditøroverenskomsten fra 1. februar 2018:

Begynnerlønn:                        kr. 201,24 – kr. 7 546,50 per uke/37,5 timer

Etter 5 år:                                kr. 203,01 – kr. 7 612,88 per uke/37,5 timer

Arbeidende formenn: kr. 223,31 – kr. 8.374,13 per uke/37,5 timer

Vi minner om at hevingen av minstelønnssatsene får ikke virkning for arbeidstakere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.

Havne og Terminaloverenskomsten

Partene er enige om at begynnerlønnssatsen i Havne og Terminaloverenskomsten heves med kr. 4,62 per time fra 1. februar 2018.

Nye minstelønnssatser i Havne og Terminaloverenskomsten fra 1. februar 2018:                                                                    

Begynnerlønn:                        kr. 201,24 – kr 7 546,50 per uke/37,5 timer

Etter 5 år                                 kr. 203,01 –  kr 7 612,88 per uke/37,5 timer             

Arbeidende formenn: kr. 223,31 – kr 8.374,13 per uke/37,5 timer

Øvrige satser i overenskomsten reguleres fra samme dato i henhold til tidligere praksis.

Vi minner om at hevingen av minstelønnssatsene får ikke virkning for arbeidstakere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.

Protokollen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport vedr februarreguleringen for 2016 ble signert 16. mars 2018

Det ble vist til gjeldende ordlyd i overenskomstene som fastsetter følgende:

En gang årlig, per 1. februar, skal grunnlønnen (minstelønnen) reguleres opp til 90 prosent av gjennomsnittslønn for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for “arbeidere i alt.”

Partene er enige om at gjennomsnittslønnen for grunnlønn + bonus (kolonne 6) for gruppen “arbeidere i alt” for 2017 var kr. 223,60 per time. 90 prosent av dette nivået gir kr. 201,24 per time.

Havneoverenskomsten

Partene er enige om at begynnerlønnssatsen i Havneoverenskomsten heves med kr. 3,12 per time fra 1. februar 2018.

Nye minstelønnssatser i Havneoverenskomsten fra 1. februar 2018:

37,5 t/uke35,5 t/uke

Begynnerlønn:            kr. 201,24                    kr. 212,58

Etter 5 år                     kr. 203,01                    kr. 214,45

Arbeidende formenn: kr. 223,31                    kr. 235,89

Øvrige satser i overenskomsten reguleres fra samme dato i henhold til tidligere praksis.

Havneoverenskomsten er sagt opp til endelig opphør og erstattes av Havne- og terminaloverenskomsten fra 31.03.2018, men hevingen av minstelønnssatsene får virkning for perioden 01.02.2018 til 31.03.2018.

Rammeavtalen om fastlønnssystem

Partene er enige om at normallønnssatsen i Rammeavtalen om fastlønnssystem heves med kr. 4,62 per time fra 1. februar 2018:

            Satsen i § 4 første ledd heves fra 1. februar 2018 til:

  • Kr. 7 546,50 per uke (kr. 201,24 per time/37,5 timers uke)

Rammeavtale om fastlønn er sagt opp til endelig opphør og erstattes av Havne- og terminaloverenskomsten fra 31.03.2018, men hevingen av normallønnssatsene får virkning for perioden 01.02.2018 til 31.03.2018.

Sør- og Nord-Norgeavtalen

Partene er enige om at normallønnssatsen i Sør- og Nord-Norgeavtalen heves med kr. 3,12 per time fra 1. februar 2018:

            Satsene i § 2 nr. 1 heves fra 1. februar 2018 til:

  • a.   kr. 201,24 per time på ordinær dagtid (37,5 timers uke).
  • b.   kr. 301,86 per time fra ordinær dagtids slutt til kl. 21.00.
  • c.   kr. 402,48 per time fra kl. 21.00 på ukens 5 første dager og fra den ordinære arbeidstids slutt dagen før søn- og helligdager til ordinær arbeidstids begynnelse neste dag.

Øvrige satser i overenskomsten reguleres fra samme dato i henhold til tidligere praksis.

Sør- og Nord-Norgeavtalen er sagt opp til endelig opphør og erstattes av Havne- og terminaloverenskomsten fra 31.03.2018, men hevingen av normallønnssatsene får virkning for perioden 01.02.2018 til 31.03.2018.

 

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.