Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2018

Foto: Posten Norge AS

Nedgangen i omsetning (-3,2 prosent) skyldtes hovedsakelig salg av virksomhet og fall i brevvolum. Resultatet er preget av tiltagende fall i adresserte brevvolumer med 12,9 prosent i 2018. Organisk vekst for konsernet i 2018 ble positiv med 1,7 prosent som følge av økt omsetning i logistikksegmentet.

– Vi har hatt mye å glede oss over i 2018. Våre kunder er blitt mer fornøyde og logistikkmarkedet er i vekst. Vi har fått tilbake kunder, og vunnet nye. Samtidig er dette et krevende marked med høy konkurranse og lave marginer. Postsegmentet faller kraftig som følge av digitaliseringen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet

Logistikksegmentet økte omsetningen med 787 millioner kroner i 2018. Justert driftsresultat var 135 millioner kroner, 6 millioner kroner bedre enn i 2017, med en positiv trend det siste halve året. Organisk vekst var 5,9 prosent. Netthandel til private, inkludert hjemleveringstjenester, hadde god vekst både i og utenfor Norge.

– En viktig suksessfaktor fremover er å lykkes innen netthandel med industriell produksjon og individuell utlevering. Logistikknettverket i Norge er motoren i den norske logistikkvirksomheten. Når de resterende fire terminalene står ferdig i 2020 vil vi få full effekt av nye produksjonsprosesser og transportstyringssystemer, og kan utnytte stordriftsfordelene, sier Wille.

Det var i starten av året ekstra ressursbruk ved innkjøring av nye pakke- og godsterminaler i Norge. Resultatet innen denne delen av virksomheten har det siste halve året vist en positiv trend med økt produktivitet og resultatforbedring.

Postsegmentet

I 2018 ble justert driftsresultat for postsegmentet 657 millioner kroner, en reduksjon på 186 millioner kroner sammenlignet med 2017. Postsegmentet preges av dramatisk fall i brevvolumene og resultatnedgang, til tross for betydelige kostnadstiltak. Statens kjøp av leveringspliktige ulønnsomme posttjenester var 536 millioner kroner. Dette var 193 millioner kroner høyere enn året før, og hovedsakelig knyttet til merkostnadene ved å opprettholde fem dagers postomdeling i hele landet.

– Aldri før har det vært viktigere for Posten å omstille postvirksomheten. Postsegmentet preges av dramatisk fall i brevvolumene og resultatnedgang. Fallet tiltar måned for måned. Vi må fortsette å omstille oss og videreutvikle tjenestetilbudet. Overgang til færre faste postdager krever politisk beslutning. Vi forventer at forslag til endringer i postloven legges frem for Stortinget i starten av 2019, sier konsernsjef Tone Wille.

Det er gjort betydelige kostnadstilpasninger i driften, blant annet knyttet til innføringen av én adressert brevstrøm fra 2018.

Øvrige forhold

Bemanningen i konsernet ved utgangen av 2018 var på 14 459 årsverk, en reduksjon på 1 827 årsverk sammenlignet med utgangen av 2017. I segment Post ble bemanningen redusert med 1 898 årsverk, i hovedsak knyttet til salg av Bring Citymail Sweden og reduksjon innenfor postomdeling og produksjon. I segment Logistikk økte bemanningen som følge av nytt distribusjonssenter ved Arlanda, Stockholm.

Sykefraværet siste 12 måneder var 6,0 prosent, 0,2 prosentpoeng høyere enn for ett år tilbake.

Hovedtrekk året 2018 (2017)

  • Driftsinntekter: MNOK 23 894 (24 678)
  • Justert driftsresultat: MNOK 531 (703)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 415 (692)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 598 (592)
  • Avkastning på investert kapital (ROIC): 7,3 (9,8) prosent
  • Egenkapitalavkastning (ROE): 3,9 (6,3) prosent

Hovedtrekk 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2017)

  • Driftsinntekter: MNOK 6 407 (6 718)
  • Justert driftsresultat: MNOK 246 (326)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 88 (275)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 491 (628) 
Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.