Godstransport på kysten, 1. kvartal 2016

Mest gods til og fra utlandet

I løpet av 1. kvartal 2016 ble det lastet og losset 45,5 millioner tonn gods i de største norske havnene. 64 prosent av den totale godsmengden ble fraktet til eller fra en utenlandsk havn og mer enn halvparten var våt bulk.

Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

Narvik og Grenland havn har den største utenrikstransporten av lastetypen tørr bulk. Transport fra Bergen og omland havnevesen er størst både på riks- og innenrikstransport, hovedsakelig våt bulk.

162 000 containere transportert
Det ble fraktet 1,4 millioner tonn gods i containere i 1. kvartal 2016. Antall containere med last var 93 700, mens 68 000 var uten last. Oslo er den største containerhavnen : Der ble det lastet og losset til sammen 294 000 tonn gods.

Flere reiste med utenlandsfergene
I alt reiste 1,2 millioner passasjerer med utlandsfergene i 1. kvartal 2016. Det er nesten 172 000 flere enn i 1. kvartal 2015. Frakt av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner med fergene til og fra utlandet gikk ned med 10 000 enheter, mens frakt av busser var om lag uendret.

Sauda er kommet med – Bodø utelatt
På grunn av mangelfull rapportering er ikke tallene for Bodø havn tatt med i statistikken for 1. kvartal 2016. Sammenligninger med tidligere kvartal er derfor ikke omtalt der tallene for Bodø har noen særlig innvirkning på resultatene. Det er imidlertid mulig å foreta sammenligninger på flere nivå i statistikkbanken. For øvrig er Sauda havn med i kvartalsstatistikken for første gang i dette kvartalet.

Flere reiste med Hurtigruten
I 1. kvartal 2016 reiste 1 700, eller nær 3 prosent, flere passasjerer med Hurtigruten sammenlignet med samme kvartal i 2015. Totalt reiste 69 000 passasjerer med denne ruten i 1. kvartal 2016. Alle månedene i årets første kvartal hadde økning i trafikken.

Mer gods ble lastet og losset i norske havner i 2015
I alt ble det fraktet nesten 205 millioner tonn gods til og fra norske havner i 2015. Dette var over 10 millioner, eller 5 prosent, mer en i 2014. De mindre offentlige havnene og private havner stodfor 10 prosent av all godstransporten på kysten. For 2014 var tilsvarende tall 11 prosent.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.