Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2016

Sterkest kostnadsøkning for fraktefartøy

Delindeksene for alle fartøygruppene viste en oppgang i totalkostnadene i 4. kvartal 2016 sammenliknet med forrige kvartal. Den største økningen hadde fartøygruppen andre fraktefartøy, hvor kostnadene steg med 2,4 prosent fra 3. kvartal 2016.

Kostnadsindekser for innenriks sjøfart
  4. kvartal 2016 Endring i prosent
3. kvartal 2016 – 4. kvartal 2016 4. kvartal 2015 – 4. kvartal 2016
Totalindeks 117,8 1,9 5,4
Fartøy      
Ferger 117,6 2,1 5,7
Små hurtigbåter 119,0 2,1 5,6
Store hurtigbåter 120,9 2,3 6,2
Cruiseskip 118,0 1,5 4,4
Slep/havnebuksering 115,8 1,4 4,4
Andre fraktefartøy 116,8 2,4 6,0
Kostnad      
Drivstoff 124,2 9,8 22,7
Mannskap 121,2 0,4 2,1
Reparasjon og vedlikehold 116,0 -0,3 1,0
Administrative 126,6 0,6 1,2
Øvrige 116,4 0,5 3,7
Kapital – Slit 109,9 -0,4 0,1
Kapital – Rente 62,7 4,2 -3,5

Av alle fartøygruppene i kostnadsindeksen hadde delindeks for slepebåter den svakeste kostnadsveksten. Denne endte på 115,8 i 4. kvartal 2016 (2009Q2=100). Fra 3. kvartal 2016 var det en økning på 1,4 prosent, og sammenlignet med 4. kvartal 2015 var det en oppgang på 4,4 prosent. 

Totalindeksen, som rommer alle kostnadskomponenter og alle fartøygrupper for innenriks sjøfart, var på 117,8 i 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 1,9 prosent fra kvartalet før og 5,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. 

Fra 3. kvartal 2016 gikk delindeksen for drivstoffkostnader opp med 9,8 prosent og endte på 124,2 i 4. kvartal 2016. Det er 22,7 prosent mer enn samme kvartal i 2015. Drivstoffkostnader er den nest største kostnadsgruppen i alle fartøygrupper utenom cruiseskip. 

Delindeksen for rentekostnader var på 62,7 i 4. kvartal 2016, som er 4,2 prosent mer enn i forrige kvartal. Sammenlignet med samme kvartal året før sank rentekostnadene 3,5 prosent.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.