Sykkel-VM i Bergen er utfordrende for vareleveringen

Store utfordringer for vareleveringen i Bergen sentrum og trafikk til og fra Nygårdstangen under sykkel-VM i Bergen. NHO Logistikk og Transport Vestlandet hadde 22. mai møte med Bergen kommune, arrangørene, politiet, Bane NOR og Statens vegvesen. Fokus for møtet var varelevering i sentrum og området rundt Godsterminalen på Nygårdstangen.

Varelevering i Bergen sentrum

Alle veier i Bergensdalen er stengt i tidsrommet 08:30 – 19:00. Det er verken mulig å endre på tidsrommet eller området i denne sammenheng. I “rød sone” åpnes det for varelevering fra kl. 04:00 til 08:00. I den indre bykjernen kan det leveres varer mellom 05:00 og 08:00.

Kommunen gjør oppmerksom på at alle kjøretøy skal være ute av sonen kl. 08:00, fordi området skal være tomt til dette tidspunktet. I praksis betyr det at tidsvinduet for varelevering blir 30 minutter kortere.

Godsterminalen på Nygårdstangen

Alle gående inn til sentrum passerer foran porten til godsterminalen, der over 1100 lastebiler kjører ut og inn i døgnet. Bergen kommune skisserer at 1500-2000 mennesker vil passere terminalen hver time, men gjør oppmerksom på at tallet kan komme opp mot 5000 mennesker hver vei per time. I tillegg busstrafikken som vil gå i samme område.

– Kombinasjonen av så mange fotgjengere, lastebiler og busser kan skape mange farlige situasjoner og vil sette sjåførene i en svært krevende situasjon, sier Ove Tepstad, styreleder i NHO Logistikk og Transport Vestlandet.

Bane NOR er ansvarlig for sikkerheten rundt terminalen og vil sette opp vakthold og folk til å dirigere trafikken ved inn- og utkjøring til Godsterminalen. I tillegg til vakthold og dirigering vil det lages en ordning med akkreditering av kjøretøy som skal ha adgang til terminalområdet.

Bergen kommune oppfordrer butikkene til å redusere sin varebestilling til det ytterst nødvendige under sykkel-VM. Samtidig skisseres en folkefest med rundt 200.000-250.000  besøkende, som alle ønsker tilgang til mat og drikke. -En betydelig økt mengde mennesker i sentrum vil kreve økt behov for varer, sier Tepstad.

Mulige løsninger

Det jobbes med noen løsninger for å forsøke å lette på situasjonen. NHO Logistikk og Transport foreslo blant annet en ny inn-/utkjøring på den såkalte trekant-tomten. En midlertidig veg her vil kunne redusere trafikken og antall punkter der lastebiler møter passasjerer, og dermed reduserer antallet trafikkfarlige situasjoner. Muligheten for midlertidig oppbevaring av varer/gods på Bergen havns områder diskuteres også, men det vil være begrenset kapasitet.

NHO Logistikk og Trafikk Vestlandet følger opp saken videre.

Presentasjon av trafikkplanen fra Bergen kommune
Kart over de ulike områdene og sonene
Oppdatert trafikkinformasjon ligger på www.bergen2017.no

www.nholt.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.