Tolletaten planlegger å gå fra tollregioner til fagdivisjoner

Tolldirektøren har besluttet at han ønsker en organisering av Tolletaten som innebærer et (omorganisert) direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. I dag består Tolletaten av et direktorat og seks tollregioner.

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å tilpasse organiseringen de utfordringer og mulighetene etaten står overfor. Tolletaten ser en stadig økning i varestrømmene i kombinasjon med mer avanserte aktører innen den ulovlige vareførselen. Dette øker behovet for en effektiv og fleksibel organisering med større mulighet til å omdisponere ressurser til de innsatsområdene hvor behovet til enhver tid er størst. Tolletaten må også løpende kunne tilpasse seg samfunnets endrede behov eller prioriteringer når det gjelder kontroll og beskyttelse.

Digitalisering av tjenester og automatisering av oppgaver gir etaten mulighet til å redusere manuelle arbeidsoppgaver, samtidig som brukervennlighet, kvalitet, likebehandling og effektivitet vil kunne forbedres. Dette forutsetter at etatens oppgaver i økende grad utføres i spesialiserte og samlede forvaltningsmiljøer. Ny teknologi gir muligheter for å effektivisere etatens drift, forbedre prosesser for reisende og næringslivet, samt styrke etatens evne til å føre kontroll med vareførselen. For eksempel er det forventet at manuelle oppgaver knyttet til «klarering» (clearance) over tid vil kunne reduseres vesentlig som følge av introduksjon av ny teknologi.

Tolletaten planlegger å etablere fagdivisjonene i løpet av 2019. Den overordnede organisasjonsstrukturen legger ikke føringer for lokalisering, utover at det i modellen ligger en forutsetning om større fagmiljøer i nasjonale enheter og mer samlokalisering enn i dag. Ny overordnet struktur medfører i begrenset grad endring i lokalisering av arbeidsplasser, men oppgavefordeling og oppgaveomfang vil påvirkes. Nærmere vurderinger og beslutninger om dimensjonering og oppgavefordeling, vil bli gjort i neste fase av organisasjonsutviklingen.

Ved vurdering av opprettelse og/eller flytting av virksomhet, vil etaten forholde seg til gjeldende retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon, og de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Finansdepartementet er orientert og er positiv til at Tolletaten jobber videre med å detaljere den nye organisasjonsmodellen.

Daglig leder SKconsult. Redaktør logjobb.no

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.