Bane

Et felles europeisk jernbanesystem

Det pågår flere prosesser i Europa for å standardisere jernbaneinfrastrukturen og -politikken på tvers av landegrensene. Signalsystemene i Norge er gamle og må skiftes ut. Det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal gradvis […]