Kurs

Nytt kurs om Farlig gods

Det eksisterer en feilaktig oppfatning i store deler av bransje at kompetanse på transport av farlig gods utelukkende er påkrevd hos de som faktisk har oppgaver innen farlig gods. Nettkurset tar for seg kompetansekravet og […]

info

NHO LTs nye styre

NHO Logistikk og Transports nye styre valgt på Generalforsamling i Berlin. På NHO LTs Generalforsamling 10. mai i Berlin, ble det valgt nytt styre for foreningen. Terje Aarbog ble gjenvalgt som styrelder. Gjenvalgt ble også de to […]

info

Speditørskolens Gullklokke 2018

NHO Logistikk og Transport gratulerer Christopher Abelhaug Eek fra Air & Road Transport AS. Christopher fikk gullklokka som bevis på beste resultat på Speditørskolen 2018! Gullklokka har lang tradisjon og er en verdsatt og anerkjent […]