Nyheter

Forslag til ny havnelov

Lovutvalget for Havne- og farvannsloven overrakte 1. mars sitt forslag til ny lov til Samferdselsministeren. Målet har blant annet vært å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen, klima og miljø, med […]