Bil

Godstransport med norske lastebiler

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2018. Det er 4,5 prosent mer enn i 1. kvartal 2017. Transportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med […]

Bane

Mer gods på norske skinner

I 2017 utgjorde godsmengden frakta på tog i Norge nesten 35 millioner tonn, 2,9 prosent mer enn i 2016. Godsmengden frakta internt i Norge ble målt til snaue 11,3 millioner tonn i 2017, viser jernbanestatistikken. Det […]