sykkel

Oslo City Hub

En City Hub for varelevering med sykkel kan bli en attraksjon i Oslo. DB Schenker har skissert hvordan en City Hub kan se ut og hvilke tjenester den bør tilby. Hensikten er å kunne ta […]

Nyheter

Sykkelfesten fortsetter i Oslo

DB Schenker presenterte 4 el-varesykler under Schenker Forum 31. mai og varsler at det blir distribusjon i Oslo sentrum med en ny type el-varesykler som et ledd i det grønne skiftet. Nye el-varesykler for bylogistikk er […]