sykkel

Oslo City Hub

En City Hub for varelevering med sykkel kan bli en attraksjon i Oslo. DB Schenker har skissert hvordan en City Hub kan se ut og hvilke tjenester den bør tilby. Hensikten er å kunne ta […]