info

Høring – 350-kronersgrensen

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter […]

Nyheter

Ekspressfortolling

Prosjektet ekspressfortolling tester en ny løsning der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet. All relevant informasjon om varer og kjøretøy sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer […]