Nyheter

Ekspressfortolling

Prosjektet ekspressfortolling tester en ny løsning der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet. All relevant informasjon om varer og kjøretøy sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer […]

Bil

Tatt med 7459 liter alkohol

Det var tirsdag ettermiddag at tollere fra Trondheim kontrollerte den polskregistrerte lastebilen i Stjørdal. Under kontrollen oppdaget tollerne 12 paller plassert foran stålet, som altså viste seg å inneholde alkohol og sigaretter. – Dette er […]